ملت ایران: این تصویر خاطره انگیز سر الکس فرگوسن و گرت بیل را اواسط دهه ۹۰ میلادی نشان می دهد.

شاید آن زمان که سر آلکس فرگوسن به این پسر بچه افتخار عکس گرفتن را می‌داد، فکرش را هم نمی‌کرد که او روزی تبدیل به بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس شود.