ملت ایران:برنامه تیتر داغ یکی از برنامه های ورزشی جوان پسند رادیو جوان است که هر روز ساعت ۱۱ علاقه مندان ورزش را با مصاحبه های داغ و حتی مناظره های پر مخاطب خود با مسائل روز ورزش آشنا می کند. مناظره چند سال قبل واعظی آشتیانی با فتح اله زاده یکی از مناظره های معروف این برنامه بود که همچنان در یادها مانده.
این برنامه امروز و به شکل غیر منتظره ای یک مناظره از پیش هماهنگ نشده را بین علیپور رییس کمیته منشور اخلاقی و امیر قلعه نویی برگزار کرد. استارت این مناظره از روز قبل خورد وقتی امیر قلعه نویی در این برنامه حملاتی را متوجه رییس کمیته منشور اخلاقی کرد و در پاسخ به سوال مجریان برنامه که از او در رابطه با حق علیپور برای پاسخگویی به اتهامات او پرسیدند اعلام کرد که حاضر است روز بعد هم در مناظره ای با علیپورشرکت و در حضور او اتهاماتش را تکرار کند.
پس از این حرف تیم تهیه کننده این برنامه قرار گذاشتند که در برنامه روز بعد مناظره ای را بین این دو برگزار کنند.
امروز صبح از این برنامه با علیپور تماس گرفته شد و رییس کمیته منشور اخلاقی بیآنکه مطلع باشد امیر قلعه نویی روی خط است و به حرف های او گوش می دهد ۵ دقیقه صحبت کرد و به بیان مواضع خود در رابطه با امیر پرداخت. پس از پایان این صحبت ها امیر قلعه نویی ناگهان روی خط آمد و به لحنی تند و برآشفته به پاسخگویی به اتهاماتی پرداخت که به او نسبت داده شد. علیپور که جا خورده بود به گفته مسولان این برنامه نتوانست به خوبی جواب امیر قلعه نویی را بدهد و قسمت اول این مناظره به سود سرمربی استقلال به پایان رسید.
قبل از ورود امیر به بحثمجری از علیپور پرسیده بود: شما چرا در مورد اظهارنظر امیر قلعه نویی درمورد توپ های فوتبال حرف زدید؟ اینکه یک بحثفنی است و به شما ربط ندارد.
علیپور هم گفت: بله. من نباید در مورد توپ ها حرف بزنم اما آقای قلعه نویی در مورد مسائل دیگری حرف زدند که به من مربوط می شد. مثلا اینکه تا زمانی که ایشان کت و شلوار و عسل می داده کسی کاری به کار ایشان نداشته و حالا که دیگر کت و شلوار و عسل نمی دهد به او حمله می کنند. این خودش توهین و اتهام است.
پس از حرف های او امیر قلعه نویی روی خط آمد و گفت: من از آقای علیپور چند تا سوال دارم که اگر ایشان جواب بدهند مشخص می شود ریشه اختلاف کجاست. اول اینکه ایشان امروز مصاحبه کرده و گفته با این بازیکنان استقلال با هر مربی دیگری هم قهرمان می شود. اول اینکه این نکته چه ربطی به ایشان دارد و دوم اینکه چطور این حرف را ثابت می کنند؟
علیپور: من این حرف را نزدم.
قلعه نویی: شما این را در مصاحبه آخرت گفتی. من دوبار به استقلال آمدم یک بار تیم سیزدهم بود یکبار سوم. تیم فقط با من قهرمان شده. چرا وقتی من نیستم قهرمان نمی شود؟ اگر استقلال بدون من قهرمان می شد که تا به حال شده بود. بعد هم من که بار اول به استقلال آمدم ستاره نداشتم.
علیپور: چرا نداشتی؟ شما بازیکنان خوبی مثل فراز فاطمی و داود سید عباسی و علی سامره را از تیم مقاومت سپاسی گرفته بودی. باز هم می گویم من آن حرف را نزدم.
قلعه نویی: ما همه آخرش در یک متر و نیم جا می خوابیم آقای علیپور. این حرف از قول شما نوشته شده و شما این حرف را تکذیب نکردی. حالا که با من روبه رو شدی تکذیب می کنی. حالا این حرف به کنار. شما چرا و به چه اجازه ای در امور فنی استقلال دخالت کرده ای؟
علیپور: کی دخالت کردم؟
قلعه نویی: همین که گفتی آندو و نکونام را شما در استقلال نگه داشته ای. در استقلال کاره ای نیستی که بخواهی بازیکنی نگه داری یا بیرون کنی.
علیپور: نگفتم نگه داشتم. گفتم به استقلال توصیه کردم این نفرات را حفظ کند. به این نفرات هم گفتم در استقلال بمانید بهتر است.
قلعه نویی: چرا؟ شما چکاره استقلال هستی؟
علیپور: بحثمسوولیت نیست. استقلال تیم بزرگی است و ما دلمان برای این تیم می سوزد.
قلعه نویی: شما دلسوز بودی جباری را نگه می داشتی.
علیپور: اتفاقا از خودش بپرسید می گوید که من به او همین حرف را زدم.
قلعه نویی: شما اگر دلت می سوخت برای مسائل فنی به من زنگ می زدی و سوال می کردی یا دلسوزی می کردی نه به مدیرعامل باشگاه. مسائل فنی به من مربوط است.
علیپور: شما چرا می کوشی نقش آقای فتح اله زاده را در قهرمانی ها کمرنگ کنی؟ مگر قهرمانی فقط با تلاش شما به دست آمده؟ ایشان مدیر باشگاه است و در قهرمانی سهم دارد.
ادامه بحثبه مستنداتی کشیده شد که قرار بود علیپور از قلعه نویی رو کند و نتوانست.
قلعه نویی: شما می گویی عسل و کت و شلوار. ثابت کن. مستنداتی داری ارائه بده. بگو چه کسی به چه کسی کت وشلوار داده. عسل داده. بفرمایید یگویید.
. پایان صحبت ها با حمله نفس حبس کن امیر قلعه نویی به علیپور جذابتر هم شد.
قلعه نویی: شما در سونا با آقای فتح اله زاده و آقای فلانی بودی. آنجا بحثهایی مطرح کردی که قلعه نویی را می زنی زمین.
علیپور(سکوت) شفاف مطرح کنید. آقای فلانی کیست؟ اسم ببرید..
قلعه نویی: لازم باشد اسم هم می آورم.