ملت ایران: فجر سپاسی نوار ناکامی هایش را پاره کرد و در روزی که تصور نمی شد بتواند از سد سپاهان بگذرد و در حالی که از حریف اصفهانی و پرمهره خود عقب افتاده بود توانست بازی را ببرد و فشار از دوش شاغلام برداشته شود.
پیروانی این بار مهره هایی مانند آفند، مهرداد کریمیان، صبری و معدنچی را در ترکیب قرار نداد و به جوان هایش اعتماد کرد. جوانترین بازیکن زمین بی شک محمد دانشگر بود. بازیکنی که در تست استعدادیابی تیم ملی جوانان توسط اکبر محمدی و مسعود مقیم در برازجان انتخاب شد و لباس تیم ملی را برتن کرد.
او امروز به جای صبری در ترکیب قرارگرفت و به خط دفاعی به خصوص قلب دفاع فجر آرامش و صلابت بخشید. عملکرد دانشگر ستودنی بود و مقابل بازیکنان صاحب نام سپاهان لحظه ای پا پس نکشید.