ملت ایران: هر چند در اکثر دقایق بازی دو تیم داماش و استقلال جو خوبی بر ورزشگاه حکمفرما بود و توهینی صورت نمی گرفغت اما ناظر بازی در گزارش نهایی خود ۳ بار توهین تماشاگران میزبان به داور و بازیکنان استقلال را ثبت کرده.در صحنه های مشکوک به پنالتی تماشاگران میزبان به خوبی از خجالت داور در آمدند که البته صدای توهینشان از تلویزیون هم قابل استماع بود.