ملت ایران: ساعتی بعد از اتمام دیدار داماش و استقلال در حالی که آبی پوشان راهی فرودگاه بودند تعدادی از هواداران داماش به اتوبوس استقلالی ها حمله کردند و شیشه های اتوبوس این تیم را شکستند. ظاهرا این اتفاق خارج از شهر افتاده است و البته به نظر آسیب جانی در ثمر نداشته است.

این اولین بار نیست که در استان گیلان چنین اتفاقی می افتد. دو هفته ی پیش و در دربی گیلان و البته در انزلی به اتوبوس تیم داماش حمله شد که هیچ واکنشی از سوی کمیته انضباطی در پی نداشت. عدم توجه به این مسئله موجب اپیدمی شدن آن شده است و البته تا اتفاق ناگواری رخ ندهد مسئولین توجه خاصی بدان نخواهند کرد.