ملت ایران: تراکتور سازی بعد دوری یک هفته ای از شهر تبریز عصر دیروز در حضور هواداران خود تمریناتش را پیگیری کرد، در جلسه تمرینی دیروز که از ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه آغاز شد بیشتر از دو هزار نفر از علاقمندان این تیم حاضر بودند، آنها ابتدا کادر فنی وسپس تک تک بازیکنان را مورد تشویق قرار دادند.

مهدی کریمیان که بطور جداگانه همراه با دکتر تیم تمرینات انفرادی خود را شروع کرده بود مورد تشویق حاضرین قرار گرفت، سید محسن حسینی، میثم بائو هم از جمله غایبان تمرین بودند که در محل تمرین مشاهده نشدند، از طرفی کریم انصاری فرد هم بدلیل مصدومیت در کنار زمین با لباس شخصی تمرینات هم تیمی های خود را زیر نظر داشت.

دکتر مولایی پزشک این تیم در خصوص مصدومیت انصاری فرد وشرایط کریمیان گفت: انصاری فرد ومحمد ایرانپویان مصدومیت های جزئی دارند که به کریم انصاری فرد امروز استراحت کامل دادیم ولی با تلاش کادر پزشکی تلاش خواهیم کرد که تمامی مصدومان به بازی روز جمعه برسند، مولایی در خصوص شرایط کریمیان هم اینگونه توضیح داد: شرایط او متفاوت از دیگر مصدومان است، باید با تمرینات کم فشار خود را به مرز آماده گی برساند.

تمرین نسبتا سبک تراکتوری ها در ساعت ۲۰ به پایان رسید.