ملت ایران: علی کریمی به غیر از مصاحبه های نسبتا جنجالی اخیر علیه دایی حتی در پیراهنی غیر از پرسپولیس که طبیعتا توجهات کمتری را به خود جلب می کند هم بازیکن فوق العاده متفاوتی است. مطمئنا با رصد کردن حرکاتش در زمین مسابقه به غیر از آنچه در تمرینات می بینید می توان به این تفاوت ها پی برد.

کریمی که حالا بین هواداران تراکتورسازی و تبریزی ها هم به محبوبیت رسیده بار دیگر در دیدار با سپاهان این تفاوت ها را به رخ کشید. او که طبق معمول برای هواداران و دوستدارانش که همیشه در اصفهان زیاد بوده اند کم نگذاشت بعد از گرفتن پنالتی در این بازی مهم حرکت خاصی انجام نداد و با اینکه کریم انصاری فر با شادمانی و چهره ای خندان به سمت او آمده بود تا به خاطر این کار بزرگ از او تشکر کند اما جادوگر شماره ۸ هیچ واکنشی نشان نداد.

کریمی حتی بعد از گل کردن پنالتی که برای اولین بار توپ را به طاق دروازه و منتهی الیه سمت راست احمدی زد سر جایش ایستاد و مثل بازی با ذوب آهن شادی نکرد.

هنوز مشخص نیست چرا کریمی بعد از این گل های مهم شادی نمی کند اما به نظر می رسد این گل های مهم و حیاتی هر چقدر که بقیه را به واکنش های احساسی شدید وا می دارد برای او اتفاق معمول و ساده ای است. شاید هم در دل کریمی حرف ها و غصه هایی است که سنگینی آنها باعثشده بعد از گل توان حرکت نداشته باشد!

با این حال کریمی برای تراکتور کم نمی گذارد. او که در مصاحبه اخیرش به نوعی از تعویض در هر بازی به صورت غیر مستقیم گله کرده بود حتی از روی نیمکت هم به تهییج همبازیانش می پرداخت تا تیمش را از اصفهان با ۶ امتیاز بیرون بیاورد؛ درست مثل کاری که در پرسپولیس محبوبش انجام می داد.