ملت ایران: هادی عقیلی مدافع با تجربه و موفق سپاهان اصلاً انتظار نداشت در خانه به تراکتور ببازند. اگرچه او اعتقاد دارد هنوز اول لیگ است و فرصت برای جبران هست. در همین رابطه با هادی عقیلی صحبت کردیم تا علت باخت و مسائل پیرامون بازی را از خودش بپرسیم.

کاپیتان سپاهان در همین رابطه گفت:

ما در نیمه اول خیلی خوب نبودیم اما در نیمه دوم خیلی خوب کار کردیم اما بدشانس بودیم. اگر بازی را دیده باشید می بینید که تراکتور به غیر از ۲،۳ موقعیتی که به واسطه اشتباه فردی به دست آورده بود فرصتی نداشت البته آنها به جای این موضوع شانس داشتندو توانستند بازی را ببرند اما این نتیجه عادلانه نبود.

عقیلی در ادامه در مورد علت باختش گفت:

بی تعارف ما در فاز حمله مشکل داریم و البته در دفاع تیمی هم بی دقت هستیم. البته ترکیب تیم نسبت به سال قبل خیلی تغییر کرده و با گذشت زمان به هماهنگی لازم می رسیم.

همچنین کاپیتان سپاهان در مورد ناراحتی کرانچار افزود:

خب هر کسی از باخت ناراحت می شود اما کلاً کرانچار مربی نیست که بخواهد فشار را روی تیم بیشتر کند و ناراحتی اش را بروز دهد او خیلی حرفه ای رفتار می کند.

در پایان هادی عقیلی در مورد تکرار این باختها در خانه به گفت:

هنوز ابتدای لیگ هستیم و فرصت زیادی برای جبران داریم اما قطعاً دیگر نباید در خانه ببازیم چراکه در خانه و روبروی تیمهای مدعی امتیاز از دست دادن خیلی بد است و باعثتضعیف روحیه تماشاگران است.

امیدوارم در آینده این اتفاق نیفتد و بتوانیم روند خوبی را در پیش بگیریم.