ملت ایران: مدافع برزیلی بارسلونا معتقد است که سرمربی پرتغالی برای جلوگیری از قوی تر شدن بارسلونا مدافع تیمش را نمی فروشد.

دنی آلوس بر این باور است که وادار کردن مورینیو برای فروش داوید لوئیز تقریبا غیرممکن است.

وی در این باره اظهار داشت: مسئله این نیست که او دوست دارد به این تیم بیاید یا نه بلکه باید بتوانید مورینیو را راضی کنید و این کار آسانی نیست.

وی ادامه داد: اجازه دادن به داوید لوئیز برای پیوستن به بارسلونا یکی از گزینه های مدنظر مورینیو نیست و او نمی خواهد باعثقوی تر شدن بارسلونا شود. این کار به طرز باورنکردنی مشکل و نزدیک به غیرممکن است.

بارسلونا همچنین در نظر دارد دنیل اگر را از لیورپول به خدمت بگیرد اما با اولین پیشنهادش به این باشگاه مخالفت شد.