دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران ایران از موافقت این کنفدراسیون برای تغییر نام باشگاه پیروزی به پرسپولیس خبر داد.

الکس سوسی در نامه به مهدی محمد نبی اعلام کرد که با تغییر نام باشگاه پیروزی به پرسپولیس بر اساس قوانین و مقررات موافقت کرده و از این پس در مکاتبات با فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه از نام پرسپولیس استفاده خواهد کرد.