ملت ایران: پاس خوب فقط هنر مجتبی نیست. امیر قلعه نویی هم در پاس دادن سرآمد دوران خود بود و هنوز در فوتبال های دوستانه هنرش در پاس دادن را به نمایش می گذارد. علاقه مندان فوتبال دهه ۶۰ امیر قلعه نویی را با پاس های هنرمندانه اش به یاد می اورند. با پاس های بسیار خوبی که مسیر بازی ها را تغییر می داد.

پا به توپ شدن او در آستانه جدال امشب تعجب برانگیز نیست. استاد پاس های کوتاه و تغییر دادن فضای بازی در دهه ۶۰ می داند که بزرگترین ضعفش نداشتن یک بازیکن بازیساز است و بس. او خودش پا به توپ شده تا شاید از دل گرم تر کردن تنور تمرین بتواند کیفیت بازیسازی خط میانی خود را افزایش دهد. کسی چه می داند؟ شاید امیر قلعه خودش یکدفعه گرم کرد. رفت داخل زمین.