ملت ایران: در این دو ماهی که علی دایی به پرسپولیس آمده هیچ وقت چهره او را اینقدر خسته و عرق کرده ندیده بودیم اما مثل اینکه دیروز او عزمش را جزم کرده بوده تا گلرهای تیمش را از خواب تابستانه بیدار کند! قبل از این دایی در تمرین های تیمش سوت به دست نقش ناظر و هشدار دهنده را ایفا می کرد و در جایگاه سرمربی با فریادهایش بازیکنان را به نکاتی که مد نظرش بود متوجه می کرد اما این بار او مثل بازیکنان ان بی ای توپ ها را جلوی خودش چیده تا به سوی دروازه ها شلیک کند. در این تمرین ویژه دایی هم عرق خودش را در آورد هم گلرهای پرسپولیس را خیس عرق کرد تا اینطوری برای اولین بازی خارج از خانه آماده شان کند