ملت ایران: ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی چلسی قبل از سفر به آمریکا با کاروان باشگاه لندنی، نام همسر و دو فرزندش را روی مچ دستش خالکوبی کرده.
روی مچ دست مورینیو، این نام ها درج شده است: تامی(نام اختصاری همسرش)، تیتا(نامی که مورینیو دخترش را این گونه می نامد) و زوکا(نامی که مورینیو برای پسرش برگزیده)
)