ملت ایران: علی کریمی پیش از مطرح شدن در فوتبال ایران عضو تیم فتح بود تهران بود.

در آن دوران که روزنامه‌ها به سراغ پدیده‌های جوان فوتبال می‌رفتند تا نظر آنها در خصوص مسائل مختلف جویا شوند، گفت‌وگویی با چند جوان جویای نام از جمله علی کریمی و پژمان جمشیدی در مورد اهمیت تحصیلات برای ورزشکاران انجام دادند که خواندن آنها پس از سالها جالب است.

کریمی در این گفت‌وگو تاکید کرد که تحصیل برایش بیش از ورزش اهمیت داشته و ورزشکاران با تحصیلات عالیه بهتر می توانند مطرح شوند.