ملت ایران: استقلال و سپاهان نزدیک است و مجتبی جباری باید با تیم سابق خود تقابل کند. تقابلی دشوار و پر حاشیه. مصاحبه های تند جباری و بیانیه باشگاه استقلال تمام قصه نیست. اتهامات جباری به مدیرعامل استقلال و شکایت فتح اله زاده از او این دو را وارد تنشی مهارناپذیر کرده که خروج از آن باورپذیر نیست. حداقل نه به سادگی آشتی کنان های یک بار مصرف قبل.
هو شدن جباری روی سکوهای آزادی در دیدار دوستانه تیم های ملی ۹۸ و ۲۰۱۴ هم بر حجم این تنش ها افزوده. جباری رد پایان آن بازی مخالفان خود را به باشگاه استقلال وابسته دانست تا بحران روابط پیرامونی ستاره و باشگاه گذشته اش به شدت برهم بخورد.
با این همه با نزدیک شدن روز بازی بزرگ فصل استقلالی ها برنامه ویژه ای برای پدیرایی از هافبک سابق خود دارند.
باشگاه استقلال در استانه این بازی به لیدرهای خود دستور اکید داده تا جباری را در طول بازی تشویق کنند و همچنین تا انجا که در حدتوانشان است از توهین تماشاگران به او خودداری کنند و اجازه ندهند تا کسی حرمت بازیکن سابق تیم را بشکند.
علوی معاونت فرهنگی باشگاه که کلیه امور فرهنگی زیرمجموعه او به حساب می اید در طول این هفته بارها و بارها با لیدرهای مختلف استقلال صحبت کرده و از انها خواسته تا حفظ حرمت جباری را حفظ حرمت خودشان بدانند. فتح اله زاده نیز از ماجدی خواسته تا به عنوان سرپرست تیم در رسانه ها مصاحبه کرده و هواداران را به تشویق جباری فرابخواند.