با درخشش وزنه بردان دسته فوق سنگین، عنوان قهرمانی تیمی رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا به ایران رسید.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی، بهداد سلیمی با کسب سه مدال طلا و سجاد انوشیروانی با یک نقره و دو برنز به کار خود پایان دادند تا ایران بالاتر از کره جنوبی میزبان و چین عنوان قهرمانی را به دست آورد.

ایران قهرمان وزنه برداری آسیا شد

** گزارش حرکت یک‌ضرب

بهداد سلیمی قوی ترین مرد جهان که در رقابت‌های جهانی پاریس با بالا بردن وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی رکورد جهان را جابجا کرده بود، در حرکت یک‌ضرب سه وزنه ۱۹۶،۲۰۱ و ۲۰۶ کیلوگرمی را به آسانی بالای سر برد و طلای یک ضرب را به دست آورد. در حرکت دو ضرب هم وزنه‌ ۲۴۵ را بالای سر برد تا نشان طلا و مجموع با همین یک حرکت به ایران برسد.

اما در حالی که با توجه به جدول امتیازی رقابت‌ها، عملکرد انوشیروانی اهمیت زیادی برای قهرمانی ایران داشت، این وزنه بردار تنها از پس وزنه‌های ۱۸۸ و ۱۹۳ برآمد و نتوانست وزنه ۱۹۶ کیلوگرمی را مهار کند تا با ۷ کیلوگرم اختلاف نسبت به سانگ گوئن از کره جنوبی مدال نقره را از دست بدهد. به این ترتیب در حرکت یک‌ضرب سان گوئن پس از سلیمی با ۲۰۰ کیلوگرم به نشان نقره رسید.

** گزارش حرکت دوضرب

انوشیروانی در حرکت دو ضرب وزنه‌های ۲۲۳ و ۲۳۱ را بالای سر برد و برای وزنه سوم درخواست ۲۳۲ داد، اما سانگ گوئن کره‌ای که در حرکت اول وزنه‌ی ۲۲۰ را بالای سر برده بود، موقتا در حرکت دوضرب وزنه‌ی سنگین ۲۴۱ را پیشنهاد داد تا بتواند عنوان دومی‌اش را تثبیت کند. انوشیروانی هم وزنه درخواستی‌اش را بالاتر برد تا هم شانس مدال نقره را از دست ندهد و هم فرصت استراحت بیشتری داشته باشد. در ادامه چندبار وزنه‌های پیشنهادی تغییر پیدا کرد و سانگ گوئن ۲۳۷ کیلوگرم را پیشنهاد داد و آن را بالای سر برد. انوشیروانی هم یک کیلوگرم بالاتر درخواست داد و کارش را با ۲۳۸ کیلوگرم به پایان برد.

حرکت سوم سانگ گوئن تکلیف قهرمان رقابت‌ها را مشخص کرد. وزنه بردار کره‌ای که در حرکت دوم ازپس مهار وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی برآمده بود، درخواست وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی داد تا پس از بهداد سلیمی حرکت سوم را انجام دهد. با بالا رفتن وزنه پیشنهاد سلیمی، سانگ گوئن هم در کورس رقابت ۲۵۰ کیلوگرم را پیشنهاد داد اما نتوانست آن را بالای سر ببرد. به این ترتیب نشان نقره دوضرب به انوشیروانی رسید و ایران عنوان قهرمانی را به دست آورد. در ادامه حرکت دوضرب سلیمی که قهرمانی‌اش قطعی شده بود، نتوانست وزنه ۲۶۰ را بالای سر ببرد و با همان ۲۴۵ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

* نتایج دسته فوق سنگین

۱ - بهداد سلیمی(۲۰۶ + ۲۴۵) در مجموع ۴۵۱

۲ - جئون سانگ گوئن(۲۰۰ + ۲۳۷) در مجموع ۴۳۷

۳ - سجاد انوشیروانی(۱۹۳ + ۲۳۸) در مجموع ۴۳۱