ملت ایران: اکبر میثاقیان بعد از جدایی از آلمینیوم هرمزگان حالا پس از ۸ سال دوری از مشهد به تیم پدیده شاندیز در لیگ آزادگان پیوست.

در این زمینه میثاقیان گفت:

بله من به خاطر مردم مشهد که دوست داشتند من در مشهد کار کنم به این تیم آمدم. اکبر میثاقیان در مورد تیم جدیدش گفت:

تیم پدیده شاندیز امتیاز مس سرچشمه را خرید و مسئولین این تیم را به مشهد اوردند تا بتوانیم با کمک مردم مشهد را در لیگ برتر صاحب نماینده کنیم. این تیم تازه تاسیس است و باید جوری کار کنیم که مسئولین این تیم که تازه به فوتبال آمده اند فراری نشوند.

ما پول زیادی نداریم اما اگر بازیکنان بخواهند به جای پول می توانیم شیشلیک بدهیم.

اکبر میثاقیان در پایان گفت:

باید مطالبه مردم را بدهیم مشهد حقش است که در لیگ برتر باشد و من هم بعد از ۸ سال دوری از خانه به مشهد برگشتم تا این تیم را هدایت کنم. تیم جدید است و حتی کلمن یخش را هنوز نخریدیم.