ملت ایران: چلسی دیشب در دیداری دوستانه موفق شد تا با ۴ گل و بانتیجه ۱-۴ از سد تیم منتخب مالزی عبور کند. دراینجا می توانید تصاویر منتخبی از این بازی دوستانه به روایت دوربین محسن ثمودی را ملاحظه کنید

پتر چک یک نیمه برای تیمش به میدان رفت. دراینجا می توانید دروازه بان مقتدر چلسی را در حال گرم کردن ملاحظه کنید. او در نیمه دوم درون دروازه چلسی قرار گرفت

بعد از مصدومیت د بروین، خانم دکتر چلسی وارد زمین شد و او را که با برانکارد از زمین بیرون برده می شد، تا خارج از زمین همراهی کرد

لوکاکو و آزارد در این بازی نمایش خوبی را به اجرا گذاشتند و نمایش خوب ستاره های بلژیکی باعثشد تا خیلی ها لوکاکو را با دروگبا مقایسه کنند

شورله، خرید تابستانی آبی های لندنی هم یکی از بازیکنان تاثیرگذار چلسی در این بازی بود