به گزارش عصر خبر؛ در حالی که شرایط در نظر گرفته شده برای انگشت نگاری حتی از مسئولان سیاسی کشور در زمان برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن این بحثرا پیش کشیده که ممکن است برخی رهبران سیاسی و روسای جمهور از جمله رئیس جمهور ایران در این رویداد حاضر نشوند و حتی برخی رسانه ها به طور قطع از عدم حضور دکتر احمدی نژاد در بازیهای المپیک و پارالمپیک سخن به میان می آورند، رایزنی هایی از سوی کمیته ملی المپیک ایران برای حضور مقامات سیاسی کشورمان بدون طی تشریفات انگشت نگاری در جریان است.

وضع قانون انگشت نگاری که در عرف دیپلماتیک برای مقامات عالیرتبه کشورها به خصوص در حوزه سیاسی صورت نمی پذیرد، یکی از مقرراتی است که کشور میزبان بازیها مطابق با قوانین کمیته بین المللی المپیک می تواند وضع نماید و در عین حال انگلیس به شدت پیگیر اعمال این قانون است و هرچند عنوان نشده از تمامی شرکت کنندگان و مقامات اثر انگشت گرفته می شود اما این حق در نظر گرفته شده که انگلستان از هر شخصی که به قصد شرکت یا تماشای این بازیها وارد لندن شود، اثر انگشت بگیرد و سیاسیون نیز در این زمینه مستثنی نشده اند.

بر این اساس احمدی نژاد که هیچ، حتی وزیر ورزش و جوانان نیز شاید راهی بازیها نشود تا انگشت نگاری از وی صورت نپذیرد و این مسئله شاید برای بسیاری کشورهای دیگر که بحثحضور رئیس جمهورشان در افتتاحیه یا طول بازیهای المپیک و پارالمپیک جدی است، دغدغه ایجاد کند، هرچند انگلیس طبیعتاً از مقامات سیاسی کشورهایی که روابط گرمی با ایشان دارد انگشت نگاری نخواهد کرد اما در خصوص مقامات ایران هیچ تضمینی وجود ندارد و به همین دلیل عنوان شد رئیس جمهور در المپیک و پارالمپیک لندن حضور نمی یابد.

با این حال شنیده ها حکایت از آن دارد که این مسئله هنوز هم قطعی نشده و مسئولان کمیته ملی المپیک در مکاتباتی با کمیته بین المللی المپیک و ستاد برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۱۲ واقع در لندن خواستار رفع این مشکل شده اند تا شائبه های سیاسی کاری در حاشیه المپیک مطرح نشود و یکی از شعارهای اصلی بازیهای تابستانی المپیک که برگزاری این رویداد به دور از هرگونه رفتارهای سیاسی است به چالش کشیده نشود و بر همین اساس احتمال اینکه این مشکل برطرف شود و رئیس جمهور در این رویداد حاضر شود، وجود دارد.

با این حال گفته می شود در صورت رفع این مشکل نیز رئیس جمهور به سبک بازی های المپیک پکن، این بار نیز راهی المپیک نخواهد شد و در پارالمپیک لندن شاهد حضورش خواهیم بود؛ اتفاقی که وقوعش بازهم به حل معضل انگشت نگاری مربوط می شود و در تقویت روحیه کاروان پارالمپیک ایران تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد.