ملت ایران: پس از حضور مجتبی تقوی در کرمان حاشیه های زیادی در این تیم به وجود امد.
پس از اعتراض شدید کرمانی ها به تقوی و شهبازی(مدیرعامل) در نحوه یارگیری و رفتن تیم مس به تهران برای اردو و برقراری آرامش حالا کرمانی ها ول کن نیستند.
تیم مس پس از بازگشت به کرمان و در اولین تمریش اتفاق تلخی را شاهد بود. حمله هواداران مسی به کمک مجتبی تقوی و کتک زدن او یکی دیگر از عجایب این فوتبال است.
جالب اینجا بود که تقوی فرار را به قرار ترجیح داد و به اتاقی پناه برد اما تماشاگران خشمگین کرمانی ول کن قضیه نبودند و شیشه های آن اتاق را شکستند تا به او حمله کنند تا اینکه با دخالت مامورین نیروی انتظامی همه چیز به پایان رسید.