ملت ایران: محبوبترین بازیکن لیگ… این شاید عبارت درستی باشد در توصیف فرهاد مجیدی. کسی که امسال هم در استقلال می ماند و ماندنش برای هواداران استقلال بهترین خبر دنیاست. همانطور که برگشتنش در نیم فصل دوم لیگ گذشته کام هواداران استقلال را بسیار شیرین کرد.

فرهاد مجیدی مسال هم کاپیتان استقلال خواهد بود. مهم نیست امیر او را در ترکیب اصلی بگذارد یا نه. مهم این است که او به راحتی خود را به امیر تحمیل خواهد کرد. زندگی حرفه ای و سلامت او و آمادگی بدنی بالایش همواره مورد تحسین و تعریف امیر قلعه نویی قرار گرفته و اتفاقا همین موضوع کمک کرده تا رابطه این دو نفر کمی بهبود یابد. فرهاد یک خصوصیت بسیار خوب دارد و آن دوری اش از رسانه و کم مصاحبه کردنش است که باعثدوام و قوام او شده. مجیدی با رسانه ها مصاحبه نمی کند و همین قضیه کمک کرده تا از گزند بسیاری از حواشی مختلف دور بماند. سال قبل امیر قلعه نویی چندین بار علیه فرهاد مصاحبه کرد و در کنفرانس های مطبوعاتی به او کنایه زد اما سرسنگینی کاپیتان و پاسخ ندادنش سبب شد تا هجمه انتقادات امیر از او فروکش کند. به فرزاد حاتمی و مصاحبه هایش دقت کنید. امیر دو بار به او گفت بی جنبه و کار به جدایی کشیده شد. فرهاد اما با سکوت و با متانت خود امیر قلعه نوی را کاملا مات کرد.

او حالا سمبل استقلال است. هم طرفداران استقلال دوستش دارند و هم هواداران تیم های دیگر. او کسی است که می تواند در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا جام قهرمانی را بالای سر خود ببرد. غیر از او هیچ گزینه دیگری نیست که قبل از او اجازه چنین کاری را به خود دهد.
حالا استقلال در خط حمله خود چندین مهره دارد و شاید اتمیر در بازی های ابتدایی فرهاد را نیمکت نشین کند. با این همه مهم نیست. آنکه وارد زمین می شود و تور دروازه را می لرزاند و هواداران صدایش می کنند کسی جز کاپیتان مجیدی نخواهد بود.