ملت ایران: در بدو حضور مجید جلالی در تراکتورسازی، هواداران این تیم برای او لقب جلالی فرگوسن را انتخاب کردند تا اینگونه او را تشویق کنند. این لقب تا همین یکی دو روز پیش هم متعلق به جلالی بود اما هواداران تراکتورسازی، لقب او را تغییر دادند تا برای بازی مقابل پرسپولیس، او را با تشویقی جدید سورپرایز کنند. هواداران تراکتورسازی قصد دارند با روش ۳ دست «استاد مجید جلالی» را روی سکوها به زبان بیاورند تا اینگونه او را مورد تشویق قرار بدهند. هواداران دیگر جلالی فرگوسن نمی گویند و اینگونه و با گفتن کلمه استاد، از زحمات این مربی تقدیر خواهند کرد.