ملت ایران: مدیرعامل باشگاه استقلال یک بار دیگر تاکید کرد که به هیچ عنوان از شکایتش از جباری نخواهد گذشت و او ر ا به دادگاه خواهد کشاند تا اتهام خود را ثابت کند.

فتح اله زاده که از صحبت ها و ادعای مجتبی جباری بسیار شاکی شده بود در مصاحبه ای تاکید کرد از جباری شکایت کرده و معاونت حقوقی باشگاه در حال پیگیری این موضوع است. حرفهای فتح اله زاده نشان می دهد که او از این قضیه کوتاه نمی اید و تا آخر پای شکایت خود از جباری خواهد ماند و حتی اجازه وساطت را به کسی نخواهد داد.

شکایت من به خاطر اعاده حیثیت است. نشان افتخار آمیز شوالیه افتخاری در زندگی من است زیرا بعدها خیلی ها این نشان را خواهند گرفت و می بینید چه کسانی به این نشان دست پیدا می کنند. برای من افتخار است که می توانم از اتحادیه اروپا نشانی بگیرم. این نشان هم پولی نیست. اینکه جباری به نشانم توهین کرده ایرادی ندارد اما اینکه مرا متهم می کند از پول باشگاه برای خودم نشان خریدم تهمت است. خیلی دوست دارم ببینم جباری چطور اثبات می کند که از باشگاه پول برداشتم یا خیر. برای من مهم است که هوادار این موضوع را بداند. نه تنها از باشگاه پولی برنمی دارم بلکه از جیب خودم به باشگاه کمک هم می کنم. حالا جباری به من تهمت زده و می خواهم بدانم که از کجای باشگاه این پول را برداشتم. اگر اثبات کرد
آبروی من می رود. اگر نه باید پاسخگوی تهمت های خود باشد. من نه کوتاه می آیم و نه اجازه می دهم کسی وساطت کند. استقلال ملک شخصی من نیست که پولش را بدارم. هیات مدیره و دیوان محاسبات هستند و بودجه من را با ذره بین نگاه می کنند. چطور می توانم از بودجه باشگاه پول بردارم و برای خودم خرج کنم؟ جباری تهمت بدی زده و من تا آخر این قضیه را پیگیری می کنم.