ملت ایران: صدای تلخ منبع خبری از پشت خط نشان می داد که بیش از یک هفته مذاکرات بسیار سنگین و نفس گیر و تلاش برای حفظ جواد نکونام به جایی نرسیده و جواد نکونام امروز به صورت رسمی با دریافت رضایت نامه از استقلال جدا خواهد شد و به یکی از دو تیم تراکتور سازی یا الشارجه خواهد پیوست.

باور و هضم این خبر کاملا دشوار است امابا وجود به بار نشستن فعالیت های شدید فتح اله زاده برای جذب پول برای نکونام مخالفت امیر قلعه نویی با این اتفاق سبب شد تا بازی در استانه رسیدن به نتیجه متوقف شود.

مصاحبه دیروز امیر قلعه نویی که اتفاقا بسیار هم بی ربط و بی موقع به نظر می رسیدکار را تمام کرد. انگار امیر قلعه نویی منتظر بود تا نکونام به استقلال نیاید و وقتی دید که تمام موانع برطرف شده با یک مصاحبه کاملا تند و با متهم کردن نکونام به داشتنم اخلاق خاص آب پاکی را روی دست فتح اله زاده ریخت.

حالا نکونام دیگر پایش را در استقلال نمی گذارد و به تراکتور یا الشباب می رود. بیش از یک هفته تلاش طاقت فرسای مسوولان استقلال برای نگه داشتن کاپیتان تیم ملی با یک تلفن امیر قلعه نویی بر باد رفت.