ملت ایران: دیشب ساندرو روسل رئیس باشگاه بارسلونا در کنفرانسی خبری شرکت کرد و از جدایی تیتو ویلانووا، سرمربی جوان این تیم از نیمکت مربیگری تیم کاتالان به دلیل عود کردن مجدد بیماری سرطانش گفت.
دو ردیف ابتدایی سالن کنفرانس خبری برای مقامات و بازیکنان تیم اصلی بارسلونا خالی بود و ستاره هایی مثل مسی و پویول با چهره هایی درهم صحبت های رئیس باشگاه را گوش می دادند. طبق گزارش منتشره در روزنامه آ. اس فردی که بیش از سایرین تحت تاثیر قرار گرفته و احساساتی شده بود، جوردی رورا بود و این پویول بود که به او دلداری می داد