ملت ایران: توئیتر رسمی باشگاه رم تایید کرد که مایکون، مدافع راست برزیلی منچستر سیتی، به این باشگاه پیوسته است.
او که در سال ۲۰۱۰ با اینتر یک سه گانه تاریخی را جشن گرفت، در چند فصل اخیر از دوران اوج بسیار دور شد و فصل گذشته هم در سیتی شرایط خوبی را سپری نکرد.
در حال حاضر جزئیات بیشتری از این انتقال منتشر نشده است.