ملت ایران: آرسن ونگر و شاگردانش برای برگزاری تور تابستانی شان درمنطقه آسیای جنوب شرقی وارد ویتنام شده اند و کمپ تمرینی شان را دراین کشور برگزار کرده اند. دراینجا می توانید تصاویری از حضور توپچی ها در ویتنام را ملاحظه کنید:
آرون رمزی در حال فوتبال بازی کردن با کودکان ویتنامی
اکسالد چمبرلین در اردوی توپچی ها
اولیور ژیرود در جمع کودکان ویتنامی
جک ویلشر هم برای دقایقی درکنار کودکان ویتنامی فوتبال بازی کرد
و بعد از ویلشر نوبت به والکات رسید
و بالاخره توماس روسیچکی