ملت ایران: فرکی – دایی - احمد سجادی، این سه نفر زمانی نه چندان دور با هم در تیم ملی کار می کردند و ظاهرا راطه بسیار خوبی هم با یکدیگر دارند. این را از تقابل شب گذشته شان در ورزشگاه تختی می شد به خوبی فهمید. تا پیش از این حسین فرکی مقابل دایی در زمان سرمربیگری پرسپولیس خوب می باخت. باخت های پرگل نفت به پرسپولیس در لیگ دهم خاطرتان هست؟ اما امسال ظاهرا قضیه فرق می کند. فرکی دیروز در بازی تدارکاتی پیش فصل مچ شاگرد سابقش را خواباند و به نظر می رسد در بازی رسمی هم دایی و پرسپولیس کار بسیار شواری مقابل او و تیم آماده اش خواهند داشت.