ملت ایران: حنیف عمران زاده تنها دلخوشی بازیکنان استقلال در تمرینات سخت پیش فصل بوده و معلوم نیست اگر او نبود چطور می شد در این گرمای وحشتناک تابستان تهران بدنسازی و تمرین های دو سه نوبته در طول روز را پشت سر گذاشت.

حنیف دیروز هم سوژه اول عکاس سایت باشگاه استقلال بود و با حرکاتش باعثشد لنز دوربین بارها به سوی او بچرخد و البته دو عکس او در بین عکس های برگزیده تمرین دیروزقرار گیرد.
ظاهرا در یکی از این عکس ها مدافع شوخ استقلال برای عکاس مورد نظر خط و نشان می کشد و در دیگری در فوتبال دستگرمی احتمالا همه برای شادی گل سراغ حنیف رفته اند و به او تبریک می گویند!