ملت ایران: پرشان نوری تقریبا هر روز همراه پدرش در تمرینات استقلال حضور دارد و پای ثابت تمرین های پیش فصل بوده. ظاهرا پژمان نوری ترجیح داده به جای ثبت نام پسرش در مدارس فوتبال پرشان را کنار خودش داشته باشد و از همین شروع کار آموزش فوتبال را در بالاترین سطح ممکن به این پسر موطلایی و خستگی ناپذیر انجام دهد.
پرشان دیروز با لباس دوم بارسلونا در تمرین استقلال حاضر شد و مثل روزهای قبل کنار پدرش تمرین کرد. به نظر می رسد تا دوم مرداد تعداد تمرین هایی که این نوری کوچک در آن حضور داشته خیلی بیشتر از تعداد جلسات تمرینی خسرو حیدری و ساموئل خواهد بود و در مقطع شروع فصل این بازیکن خردسال از برخی ستاره های استقلال آفتاب سوخته تر و آماده تر باشد!