ملت ایران:حرف های علی دایی در ورزش و مردم امروز داغتر از حد تصور بود. مردی که به قول خودش ۵۱ جلسه تمرینی, دو اردوی بدنسازی و ۸ بازی تدارکاتی را به شاگردانش تحمیل کرده بود حالا آمده بود تا در برنامه ۹۰ از حق شاگردانش دفاع کند. وقتی بهرام شفیع بحثرا به کریم انصاری فرد کشاند، پاسخ های علی دایی از تمام گزارش های منتشر شده در رسانه ها داغتر بود.

کامبوزیا، شطرنج. باقی قضایا
*متاسفانه در مملکت ما طوری شده که هر کس خوب کار می کند را سعی داند خرابش کنند. با تمام احترامی که برای همه قائلم باید بگویم بعضی آقایان سیاسی وارد فوتبال ما شده اند که به جای اینکه به کار خودشان بپردازند راجع به همه چیز حرف می زنند. من درباره ایشان قبلا حرف هایم را زده ام. ما در جایی که کار می کنیم باید همه نیرویمان را بگذاریم اگر ایشان هم تمام توان و قدرتش را روی شطرنج می گذاشت و ذهنش را معطوف به کارش می کرد آن اتفاقات در کره نمی افتاد و تیم شطرنج ما حذف نمی شد.

*روراست بگویم من ایشان را ندیده ام و صحبت هم نکرده ام. با تمام احترامی که برای آنهایی که در شطرنج زحمت می کشند من فقط اسم بچه های این رشته را شنیده بودم اما این نتیجه ای که در کره به دست آمد اصلا در شان ما نیست.

*من والیبال و بسکتبال بازی کرده ام و در دوران راهنمایی شطرنج هم بازی می کردم.

*من هرچه دارم از آن بالایی دارم. در تمام زندگی ام خدا را با تمام وجودم حس کردم. یک هفته از آن اتفاقت نگذشت که مدیریت ایشان را نشان مان داد.

*من از روسیه آمده بودم که یکی از دوستان مشترک مان خواست یک جلسه مشترک با ایشان بگذارم اما من قبول نکردم.

*من آمده ام تا در پرسپولیس موفق شوم چون موفقیت پرسپولیس یک جمعیت ۴۰-۳۰ میلیونی از هواداران را شاد می کند و به جامعه نشاط می دهد به همین خاطر مقابل چیزهایی که به این مساله ضربه می زند می ایستم. چون قبول نکردم با ایشان دیدار کنم آن حرف ها را زد.

عجیبترین قرارداد عمر من
*روز اول که شفاهی با پرسپولیس توافق کردم کریم انصاری فرد جزواولین نفراتی بود که از باشگاه خواستم در تیم حفظ کند. با این همه مذاکرات ایشان با باشگاه اصلا خوب پیش نرفت. ایشان روزی که با محسن بنگر برای تمدید قرارداد به دفتر باشگاه رفت از باشگاه در این شرایط اقتصادی بد ۷۶۰ میلیون پول پیش خواست. بعد هم تاکید کرد در حال ترانسفر شدن است و ۱۵ روز برای انتقال به اروپا وقت می خواهد. من متن قرارداد او در سال قبل را با باشگاه دیدم و تعجب کردم. عجیب و غریب ترین قراردادی بود که در عمرم دیده بودم. پر از بند ها و تبصره هایی که درتمام عمر ورزشی خودم از آنها نشانی ندیده بودم.

به هرحال آقای انصاری فر به من گفت به خاطر تیم ملای یک هفته استراحت می خواهد. گفتم به شرطی اجازه می دهم که به اردبیل بیایی و در اردوی اردبیل حاضر شوی. آنجا با هم حرف می زنیم اما خبری از او نشد. بعد هم فهمیدم که به ترکیه رفته. باشگاه به من خبر داد.

*محسن بنگردر کمال مردانگی بدون قرارداد با تیم تمرین کرد و گفت هر روزی که بگویید تمدید می کنم اما از آقای انصاری فرد خبری نبود. ما هم ایشان را با اقای سیدصالحی که یکی از بهترین هاست جایگزین کردیم. دیگر به درد من نمی خورد. ایشان هفته قبل دوباره با باشگاه جلسه گذاشته و این بار ۵۰۰ میلیون پول خواسته با ۱۵ روز فرصت برای ترانسفر. من همچین بازیکنی را نمی خواهم. یکی خوب است که بتوان روی او حساب کرد. ما داریم سرمایه گذاری می کنیم. ایشان به من گفت که من از آلمان و اسپانیا پیشنهاد دارم و من هم گفتم اگر داری برو. هم برای خودت خوب است هم برای فوتبال ایران و تیم ملی.

*من بازیکنی می خواهم که با من بدنسازی کرده باشد. بازیکنی که با تیم بماند. کسی که می خواهد برود اروپا و با تیم هم بدنسازی نمی کند به کار من نمی خورد.

حمایت از رویانیان
* من به خاطر پرسپولیس از رویانیان دفاع کردم. شاید آمدن ایشان به فوتبال غلط بوده باشد اما وقتی یک سال و نیم دو سال برای ایشان هزینه کرده ایم و روی او سرمایه گذاری شده نباید آزمون و خطا انجام شود و بر اساس چیزی که می خواهی ایشان را برداری.

*می خواهم بدانم به اندازه این همه مصاحبه ای که ایشان(کامبوزیا) در رسانه ها کرده و در همه سایت ها بوده به قول خودشان در بیست سال مدیریت شان در ورزش که ما هم نبودیم آیا انجام داده بودند؟

*پرسپولیس یک تیم مردمی است و من هم تا وقتی هستم باید از چیزهایی که به این تیم ضربه می زند دفاع کنم تا تیم وارد حاشیه نشود چون همه از من موفقیت می خواهند. مطمئنا جلوی هر چیزی که مانع از موفقیتم شود می ایستم.

*ایشان(رویانیان) پارسال به ناحق صحبت هایی کرده بود که با حقیقت جور در نمی آمد اما اسم پرسپولیس آنقدر بزرگ است که هر قدر ما با هم اختلاف داشته باشیم به خاطر این اسم بزرگ راحت می شود کار کرد.