ملت ایران: انتشار خبر تمدید قرارداد استقلال با ساموئل کمی عجیب بود چرا که تا قبل از سفر علی فتح اله زاده به اوکراین هیچ خبری از به توافق رسیدن طرفین منتشر نشده بود و مدیر برنامه های ساموئل در مصاحبه ای تفاوت بین خواسته های طرفین را زیاد اعلام کرده بود.

با این همه پس از سفر فتح اله زاده به کیف و جلسه او با امیر قلعه نویی خبر توافق این بازیکن با استقلال اعلام شد تا بازیکنی که نه خودش و نه مدیر برنامه هایش در کیف حضور نداشتند قراردادش را تمدید کند. در این مورد تنها یک توضیح وجود دارد و آن اصرار امیر قلعه نویی به حفظ اوست که باعثشده تا فتح اله زاده کوتاه بیاید و تلفنی خواسته های ساموئل را بپذیرد و قرارداد او را شفاهی تمدید کند.