ملت ایران: کیانوش رحمتی با عقد قراردادی به سایپا برگشت. رحمتی که از ماندن در استقلال قطع امید کرده بود با ذوب آهن هم مذاکراتی داشت اما در نهایت به سایپا بازگشت جایی که قرار است او و ابراهیم صادقی زوج اصلی خط میانی را تشکیل دهند.

در مورد این انتقال باید به دو نکته اشاره کرد.

اول اینکه خط میانی سایپا با حضور کیانوش و ابراهیم صادقی حالا دو هافبک دفاعی مسن دارد. باید دید که این دو بازیکن با تجربه تا چه حد در پیشبرد برنامه های فیرات نقش خواهند داشت. البته آنها اسحق سبحانی را هم دارند.

اما سوال اصلی در مورد استقلال اینجاست که قرار است کدام بازیکن در استقلال هافبک دفاعی بازی کند؟ نکونام و آندو هنوز قرارداد نبسته اند. ساموئل هم همین طور.

هم جمشیدیان و هم پژمان نوری هافبک های چند پسته هستند اما هر دو برای تقویت بخش تهاجمی استقلال جذب شده اند نه بخش تدافعی.