به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، در مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۳ شش تیم شرکت کننده در دو گروه با هم رقابت می کنند که در مجموع ۱۰ بازی در مدت پنج روز این رقابت ها برگزار می شود.

تیم های دو گروه مرحله نهایی به قرار زیر است:

گروه D:

D۱، میزبان: آرژانتین

D۲، تیم اول گروه دوم دور مقدماتی

D۳، تیم دوم گروه اول دور مقدماتی

گروه E:

E۱: تیم اول گروه اول دور مقدماتی

E۲: تیم اول گروه سوم دور مقدماتی: کانادا

E۳: تیم دوم گروه دوم دور مقدماتی

برنامه رقابت های مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال به قرار زیر است:

۲۶ تیرماه، بازی شماره ۹۷: E۱ با E۳

۲۶ تیرماه، بازی شماره ۹۸: D۱ با D۳

۲۷ تیرماه، بازی شماره ۹۹: E۳ با E۲

۲۷ تیرماه، بازی شماره ۱۰۰: D۳ با D۲

۲۸ تیرماه، بازی شماره ۱۰۱: E۲(کانادا) با E۱

۲۸ تیرماه، بازی شماره ۱۰۲: D۲ با D۱

۲۹ تیرماه، بازی شماره ۱۰۳: اول گروه D با دوم گروه E

۲۹ تیرماه، بازی شماره ۱۰۴: اول گروه E با دوم گروه D

۳۰ تیرماه، بازی شماره ۱۰۵: بازنده های بازی ۱۰۳ و ۱۰۴(برای کسب مقام سومی)

۳۰ تیرماه، بازی شماره ۱۰۶: برنده های بازی ۱۰۳ و ۱۰۴(برای کسب مقام قهرمانی)