برنامه کامل لیگ سیزدهم فوتبال پس از قرعه کشی مشخص شد. تیم های استقلال و پرسپولیس در هفته هشتم این مسابقات و دو تیم استقلال و سپاهان در هفته دوم به مصاف هم می روند.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، برنامه کامل لیگ سیزدهم به شرح زیر است:

هفته اول:

داماش - سایپا

گسترش فولاد - استقلال

فجرسپاسی - نفت تهران

راه آهن - مس کرمان

استقلال خوزستان - ذوب آهن

سپاهان - فولاد

صبا - ملوان

پرسپولیس - تراکتورسازیهفته دوم:

ملوان - داماش

استقلال - سپاهان

فولاد خوزستان - فجرسپاسی

مس کرمان - استقلال خوزستان

سایپا - راه آهن

ذوب آهن - پرسپولیس

نفت تهران - صبای قم

تراکتورسازی - گسترش فولاد تبریزهفته سوم:

داماش گیلان - نفت تهران

فجرسپاسی - استقلال

پرسپولیس - مس کرمان

راه آهن - ملوان

ذوب آهن - تراکتورسازی

گسترش فولاد - سپاهان

استقلال خوزستان - سایپا

صبای قم - فولاد خوزستانهفته چهارم:

فولاد خوزستان - داماش گیلان

استقلال - صبای قم

گسترش فولاد - فجرسپاسی

مس کرمان - ذوب آهن

نفت تهران - راه آهن

سایپا - پرسپولیس

سپاهان - تراکتورسازی

ملوان - استقلال خوزستانهفته پنجم:

داماش - استقلال

فجرسپاسی - سپاهان

تراکتورسازی - مس کرمان

راه آهن - فولاد خوزستان

ذوب آهن - سایپا

استقلال خوزستان - نفت تهران

صبای قم - گسترش فولاد

پرسپولیس - ملوانهفته ششم:

گسترش فولاد - داماش

استقلال - راه آهن

فجرسپاسی - تراکتورسازی

سایپا - مس کرمان

ملوان - ذوب آهن

نفت تهران - پرسپولیس

سپاهان - صبای قم

فولاد خوزستان - استقلال خوزستانهفته هفتم:

داماش - سپاهان

استقلال خوزستان - استقلال تهران

صبای قم - فجرسپاسی

مس کرمان - ملوان

راه آهن - گسترش فولاد

ذوب آهن - نفت تهران

تراکتورسازی - سایپا

پرسپولیس - فولاد خوزستانهفته هشتم:

فجرسپاسی - داماش

استقلال - پرسپولیس

نفت تهران - مس کرمان

سپاهان - راه آهن

فولاد خوزستان - ذوب آهن

گسترش فولاد - استقلال خوزستان

ملوان - سایپا

صبای قم - تراکتورسازی تبریزهفته نهم:

داماش - صبای قم

ذوب آهن - استقلال

راه آهن - فجرسپاسی

مس کرمان - فولاد خوزستان

سایپا - نفت تهران

پرسپولیس - گسترش فولاد

استقلال خوزستان - سپاهان

تراکتورسازی - ملوانهفته دهم:

داماش - تراکتورسازی

استقلال - مس کرمان

فجرسپاسی - استقلال خوزستان

صبای قم - راه آهن

گسترش فولاد - ذوب آهن

نفت تهران - ملوان

فولاد خوزستان - سایپا

سپاهان - پرسپولیسهفته یازدهم:

راه آهن - داماش

سایپا - استقلال

پرسپولیس - فجرسپاسی

مس کرمان - گسترش فولاد

ذوب آهن - سپاهان

تراکتورسازی - نفت تهران

استقلال خوزستان - صبای قم

ملوان - فولاد خوزستانهفته دوازدهم:

داماش - استقلال خوزستان

استقلال - ملوان

فجرسپاسی - ذوب آهن

سپاهان - مس کرمان

راه آهن - تراکتورسازی

فولاد خوزستان - نفت تهران

گسترش فولاد - سایپا

صبای قم - پرسپولیسهفته سیزدهم:

پرسپولیس - داماش

نفت تهران - استقلال

مس کرمان - فجرسپاسی

استقلال خوزستان - راه آهن

ذوب آهن - صبای قم

ملوان - گسترش فولاد

سایپا - سپاهان

تراکتورسازی - فولاد خوزستانهفته چهاردهم:

داماش - ذوب آهن

استقلال - فولاد خوزستان

فجرسپاسی - سایپا

صبای قم - مس کرمان

راه آهن - پرسپولیس

گسترش فولاد - نفت تهران

سپاهان - ملوان

استقلال خوزستان - تراکتورسازیهفته پانزدهم:

مس کرمان - داماش

تراکتورسازی - استقلال

ملوان - فجرسپاسی

ذوب آهن - راه آهن

نفت تهران - سپاهان

فولاد خوزستان - گسترش فولاد

سایپا - صبای قم

پرسپولیس - استقلال خوزستان