ملت ایران: کاپیتان تیم ملی ایران دیروز بعد از ماه ها انتظار صاحب یک فرزند پسر شد. پسری که نام آرین را برایش انتخاب کرده اند.
او که لحظات شادی را پشت سر گذاشت به همراه خانواده، جشن مختصری را در محل بیمارستان برگزار کرد. جشنی با حضور پدر و مادر وسایر اعضای خانواده، که بغض و شادی را باهم داشت. آرین اولین نوه پسری این خانواده نه چندان پرجمعیت اما مشهور است که همه امیدوارند پا قدمش برای کاپیتان تیم ملی مبارک باشد.