ملت ایران: مهدی مهدوی کیا بازیکن سابق پرسپوس پیشنهاد حضور در هیات مدیره این باشگاه را رد کرد.

مهدوی کیا در این خصوص می گوید: «می خوام تمام وقتم را روی پایه های فوتبال در آسیا بگذارم به همین دلیل پیشنهاد هیئت مدیره پرسپولیس را نپذیرفتم. از وزارت ورزش و خصوصا شخص آقای سجادی تشکر می کنم به دلیل دعوتی که از من داشتند تا در وزارت ورزش حضور یابم.»
او تاکید می کند: «این موضوع از سوی وزارت ورزش به اطلاع من رسید و با توجه به اینکه من دوست ندارم که نقش مدیریتی داشته باشم، اعلام کردم که نمی خواهم در هیئت مدیره پرسپولیس حضور داشته باشم و با توجه به اینکه چند وقتی است که من به عنوان سفیر فوتبال پایه آسیا انتخاب شدم دوست دارم تمام وقتم را روی پایه های فوتبال بگذارم.»