ملت ایران: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: از سجادی خواستم تا هر چه زودتر قبل از اینکه دیر شود هیئت مدیره را معرفی کند.

محمد رویانیان در خصوص حضورش در وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: در راستای جلسات قبلی امروز هم به دیدار سجادی رفتم و از وی خواستم ظرف دو یا سه روز آینده تکلیف هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را مشخص کند.

وی افزود: نقطه نظرات خودم را به سجادی در خصوص هیئت مدیره پرسپولیس دادم و دیگر سایر تصمیمات با ایشان و وزارت ورزش و وزیر است. امیدوارم هر تصمیمی می گیرند ختم به خیر باشد.

رویانیان ادامه داد: من در این جلسه اعلام کردم که هرچه زودتر در اوایل ماه مبارک رمضان و ظرف دو یا سه روز آینده تصمیم لازم در خصوص هیئت مدیره گرفته شود بهتر است تا کارهای پرسپولیس خدای ناکرده دچار مشکل و ضرر و زیان نشود. حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد و یا چه کسانی انتخاب می شوند. من تمام حرف ها و نظراتم را دادم دیگر همه چیز با خود آقایان است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا در مورد مدیرعاملی تیم هم صحبتی شد یا خیر گفت: در این جلسه بحثما انتخاب هیئت مدیره بود و بس.

رویانیان در مورد اظهارات فتح الله زاده که در یکی از روزنامه های امروز منتشر شده، تصریح کرد: من اساسا همیشه حرف هایم جدی است، اما فتح الله زاده به شوخی می گوید و من جواب شوخی را نمی دهم، اگر حرف بزنم خیلی چیزها بد و خراب می شود، پس بهتر است همه چیز تمام شود.