ملت ایران: مهدی مهدوی کیا که عصر یکشنبه به تمرین تیم ملی نوجوانان رفته بود، در جمع خبرنگاران ایستاد و به سئوال های شان پاسخ داد. او که در کنار دو استاد قدیمی اش یعنی علی دوستی مهر و رحیم میرآخوری ایستاده بود در پاسخ به اینکه حضورش در تمرین یعنی آغاز همکاری او با نوجوانان برای مربیگری؟ که مهدی با لبخندی گفت: «نه بابا آمدم اساتیدم را ببینم. فعلا که تصمیم نگرفتم مربیگری کنم چون دوست ندارم این طور مثل دوستی مهر و میرآخوری زود موهایم سفید شود و پیر شوم! البته آنها موهای شان را سفید کردند تا کلی جوان مثل من فرصت ستاره شدن را بدست بیاوریم که این بخش از کارشان خیلی قابل ستایش و شیرین است.»

مهدی که خیلی اهل حرف های جنجالی نیست درباره تیم ملی و جام جهانی هم گفت: «باید اول قرعه کشی بازی ها را دید و منتظر ماند تا برنامه سرمربی تیم ملی مشخص شود. باید برای تیم تدارک خوبی دیده شود. بازی های دوستانه و اردوها خیلی مهم هستند اما نکته مهم هم فراموش نشود که تیم ملی نوجوانان هم چند ماه دیگر در جام جهانی شرکت می کند، این تیم را هم مسئولان فراموش نکنند.»

مهدی درباره اینکه برای بازگشت به فوتبال وسوسه نمی شود هم گفته یکبار خداحافظی کرده و پای حرفش می ماند. از پاسخ به سئوالی درباره پرسپولیس و بحثتغییرات مدیریتی هم سعی کرده طفره برود و گفته این حاشیه ها همیشه در این تیم ها هست. بحثمهم مهدی این تب قراردادها و ارقام نجومی است. او می گوید: «بازیکن ها که به زور پول نمی گیرند، این پول را باشگاه ها به بازیکنان می دهند. تازه بازیکنان مالیات می پردازند و البته مهمتر اینکه در اکثر مواقع ۵۰ درصد رقم اولیه قرارداد پرداخت نمی شود. به هر حال فوتبال در همه جای دنیا ارقامش بالاتر از دیگر ورزش هاست.»