ملت ایران: مدافع سپاهان با تراکتور سازی قرارداد یکساله بست. فرشید طالبی شب گذشته پس از مذاکرات نهایی، با این تیم قرارداد بست تا پنجمین سهمیه لیگ برتری تراکتوری ها باشد. پیش از این حامد لک، علی کریمی، دقیقی و بائو لباس تراکتور را برتن کرده بودند.