ملت ایران: بابک زنجانی مالک باشگاه سورینت یکی از خبرساز ترین ایرانیان در چندماه گذشته بوده است. چهره ای که به تمول و در آمدهای فوق کلان نفتی مشهور است.

این عکس قاعدتا مربوط به دوران مربیگری علی دایی در پرسپولیس است و نشان می دهد بین زنجانی و دایی رابطه خوبی برقرار بوده است. دایی که البته خود با شم اقتصادی کم نظیرش در آمد مالی کم نظیرش در فوتبال را چند برابر کرده است.
تخته نرد بازی خوش شانس هاست و به نظر، این دو نفر، به جفت شش آوردن ادامه می دهند!