ملت ایران: قرارداد مارکو اسکه‌پانوویچ، هافبک جدید و صربستانی پرسپولیس به مدت یک فصل با پرسپولیس به امضا رسید.

در جلسه که با حضور مارکو، مدیربرنامه‌هایش، سعید شیرینی و پسر محمد رویانیان برگزار شد توافقات لازم برای امضای قرارداد صورت گرفت و این بازیکن به پرسپولیس پیوست.