ملت ایران: کری مدیران سرخابی حداقل از این لحاظ خوب است که راه پیشرفت را برای دو تیم باز خواهد کرد. پس از بحثهای مطرح شده پیرامون هواپیمای اختصاصی پرسپولیس حالا ابی ها تا مرز توافق نهایی با خطوط هوایی تابان پیش رفته اند. آبی ها امشب طبق برنامه قبلی عازم کیف خواهند شد با اینحال این پرواز با همه پروازهای قبلی فرق دارد. استقلالی ها نه با پرواز چارتر بلکه با پرواز اختصاصی خود عازم کیف خواهند شد.

گویا آبی پوشان تا مرز توافق نهایی با شرکت تابان پیش رفته اند و در پرواز طولانی مدت به تایلند نیز از همین خط هوایی استفاده خواهند کرد.