ملت ایران: خسرو حیدری که به گفته علی فتح الله زاده و امیر قلعه نویی ناپدید شده بود، دیشب از ساعت ۲۰:۴۵ در دفتر علی فتح الله زاده حاضر شد و پس از جلسه ای دو ساعته به خبرنگاران گفت که آمده بوده تا تنها مدیرعامل استقلال را ببیند: آمده بودم حاجی را ببینم. هنوز برای مشخص شدن وضعیت وقت هست. تا پایان فصل نقل و انتقالات زمان باقی مانده

او درباره اینکه آیا با استقلال به اوکراین می رود یا خیر تنها به این جمله بسنده کرد: معلوم نیست.