پزشکی قانونی در حال بررسی علت مرگ سامانتا ادواردز که اصالتا از فارگو بوده است در سال 2002 تاج گذاری کرده بود و به عنوان ملکه زیبایی داکوتای شمالی انتخاب شده بود.

  جسد او در خانه ای در مینیاپولیس پیدا شده است.

فوت ناگهانی ملکه زیبایی سابق امریکایی

فوت ناگهانی ملکه زیبایی سابق امریکایی

 فوت ناگهانی ملکه زیبایی سابق امریکایی