شبنم فرشادجو بازیگر کشورمان این روزها در فرانسه حضور دارد.

این بازیگر 39 ساله درحال گردش در پاریس می باشد و عکس هایی از خودش نیز منتشر کرده است.

شبنم فرشادجو به تماشای برج ایفل رفته و عکسی به یادگار نیز بالای این برج گرفته است.

*****

بالاى برج ایفل

مسابقه ایتالیا - اسپانیا

پشت سرم موزه جنگ و آرامگاه ناپلئون بناپارت

 چهره خندان بازیگر زن کشورمان بالای برج ایفل