الناز شاکردوست در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عکس زیر را منتشر کرد و نوشت:

نه من آقااام؟؟؟ آخه تا چه حد رو مردونگى من حساب کردن؟! هیچ وقت فکر نمیکردم تبریک تولد بتونه تا این حد آدم رو دچار یاس فلسفى کنه!!! به این میگن مشترى مدارى...

 پیامک اشتباه بانک به الناز شاکردوست و جواب او