غذا خوردن سیاستمداران

 غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال خوردن ساندویج - 2010

 غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

مااینگ جیو رئیس جمهور تایوان در یک مغازه در حال خوردن رشته - 2012

غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر - 2012

غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در حال خوردن توت - 2010

 غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه در حال خوردن کیک تولد ٩٢ سالگی اش - 2016

 غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال خوردن کیک در هلی کوپتر - 2012

غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حال خوردن هلو - 2015

 غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی در حال خوردن ذرت - 2008

 غذا خوردن غیر رسمی سیاستمداران جهان

ناهار کاری روسای جمهور آلمان، روسیه و اوکراین -