در مراسم خاکسپاری مشت زن افسانه‌ای آمریکا بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از مهمترین شخصیت های جهان از جمله‌ سیاسیون و هنرمندان نامی حضور داشتند.

 در این مراسم که‌ روز جمعه‌ برگزار شد کسانی چون بیل کلینتون، آرنولد شوارتزنگر، دوید بکام، اسپایک لی، ویل اسمیس و بیلی کریستال حضور داشتند.

 خنده و سلفی کلینتون و آرنولد جنجالی شد

اکثر شرکت کنندهای مراسم به‌ خاکسپاری محمد علی کلی ، به‌ همان سبک و سیاق سلبرتی های آمریکا سلفی و عکس یادگاری هم گرفتند تا در صفحات اینترنتی خویش به‌ عنوان فعالیت روزانه‌ خویش منتشر کنند.

در این میان یک عکس یادگاری از بیل کلینتون و آرنولد شوارتزنگر با انتقادات بسیاری از سوی جامعه‌ سیاه پوستان آمریکا روبرو شده‌ است، این دو در این مراسم در حالی که‌ می خندند با هم سلفی و عکس یادگاری گرفتند و آرنولد همان روز این عکس را در صفحه توئیتر خویش منتشر کرد و زیر آن نوشت: چقدر خوب شد کلینتون را در مراسم خاکسپاری محمد علی دیدم، وی در این مراسم سخنرانی خوبی ارائه‌ داد.

اگرچه‌ برخی این حرکت آرنولد جمهوری خواه‌ را به‌ نوعی پشتیبانی تلویحی وی از هیلاری کلینتون تعبیر کردند، اما از همه‌ مهمتر این عکس یادگاری جامعه‌ سیاه‌ پوستان آمریکا را عصبانی کرده‌ است که‌ چرا در یک مراسم سوگواری، این دو باید چنین سبکسرانه‌ بخندند و سلفی بگیرند.

یکی از شهروندان آمریکایی زیر عکس آرنولد و کلینتون نوشته‌ است: امیدوارم همه‌ در مراسم سوگواری شما با قهقهه سلفی بگیرند.