در یکی از امتحان‌های «الازهر» مصر، آیه‌ای از قرآن کریم داده شده و از دانشجویان خواسته شده نقصی را که به فصاحت آیه مذکور لطمه می‌زند، بیایند.

 

آیه نوشته شده آیه 12 سوره سجده است : «... و لو ترى إذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم...».

امتحان مذکور، امتحان بلاغت است.

 رسوایی عیب‌یابی از قرآن در الازهر مصر